Żywiecczyznę czekają zmiany w transporcie publicznym

W związku z podejmowanymi działaniami w kierunku poprawy funkcjonowania transportu zbiorowego w Powiecie – Starosta Żywiecki informuje mieszkańców Żywiecczyzny, że dobiega końca termin składania uwag do Projektu Planu Transportowego. W ramach organizowanych konsultacji, każdy z mieszkańców i zainteresowane instytucje czy organizacje mogą składać swoje uwagi lub propozycje zmian do tego dokumentu. Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane przez Starostwo Powiatowe wyłącznie na piśmie. Projekt Planu Transportowego oraz Formularz Konsultacyjny dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.zywiec.powiat.pl a także w wersji papierowej w siedzibie Starostwa Powiatowego ul. Krasińskiego 13 w pokoju nr 44. Sposób przekazywania zgłaszanych uwag znajduje się w Formularzu Konsultacyjnym. Termin zgłaszania uwag upływa 3 czerwca 2016r.

Wypełnione formularze konsultacyjne należy przekazać:

1. drogą elektroniczną na adres e-mailowy: zt@starostwo.zywiec.pl wpisując w tytule wiadomości „Konsultacje społeczne PT”

2. faksem na nr 338605083

3. drogą korespondencyjną na adres:  Starostwo Powiatowe w Żywcu ul. Krasińskiego13 34-300 Żywiec (liczy się data wpływu)

4. bezpośrednio w Starostwie Powiatowym, ul . Krasińskiego 13, 34-300 Żywiec w godzinach pracy urzędu

Warto zgłosić swoje spostrzeżenia do tego opracowania, ponieważ uzasadnione uwagi zostaną wzięte pod uwagę i uwzględnione w projekcie planu.Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress