Wielka inwestycja w Wilkowicach

W dniu 13 października 2017 r. w Gminie Wilkowice została podpisana z firmą Instalbud Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Boya Żeleńskiego 6A, umowa na wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilkowice – ETAP 1”.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę ok. 33,6 km sieci kanalizacyjnej wraz z kanałami bocznymi, tzw. sięgaczami zakończonymi studzienką na parcelach objętych Projektem.
Roboty budowlane prowadzone będą w wybranych obszarach Mesznej, Bystrej i Wilkowic:
– Obszar A – Bystra; rejon ulic: Kościelna, Tatrzańska, Skośna;
– Obszar B – Bystra; rejon ulic: Kościelna, Kalinowa, Skośna, Rumiankowa, Olszyny, Łukowa, Grzybowa, Wrzosowa, Wodna, Poprzeczna; Meszna rejon ulic: Jaśminowa, Kościelna, Pasterska, Brzozowa, Grzybowa, Malinowa, Modrzewiowa, Sportowa, Strażacka, Wrzosowa, Pod Skocznią, Świerkowa, Leśna;

– Obszar C – Meszna; rejon ulic: Szczyrkowska, Handlowa, Agrestowa, Kościelna, Szkolna, Wilgi, Krucza, Głęboka, Rzemieślnicza, Słowicza, Skowronków, Klonowa, Krótka, Wesoła, Boczna, Piwna, Nadszkolna, Słoneczna, Zielona, Bzowa, Rolnicza, Zacisze, Orczykowa, Lipowa, Energetyków;
– Obszar G – Meszna; rejon ulic: Handlowa, Polna, Olchowa;
– Obszar H – Bystra; rejon ulic: Szczyrkowska, Wspólna, Złota, Łagodna, Jasna;
– Obszar K – Bystra; rejon ulic: Szczyrkowska, Wypoczynkowa, Wilkowice; rejon ulic: Spacerowa, Wypoczynkowa;
– Obszar L – Wilkowice; rejon ulic: Zielna, Do Lasu, Relaksowa, Do Boru;

Umowę podpisali ze strony Zamawiającego: Pan Mieczysław Rączka – Wójt Gminy Wilkowice, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Aleksandry Kastelik, ze strony Wykonawcy: Pan Grzegorz Abram – Prezes Zarządu oraz Pan Grzegorz Molenda – Członek Zarządu.
Firma Instalbud Sp. z o.o. została wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz.U z 2017 r., poz. 1579/.
Całkowita wartość podpisanej umowy wynosi: 19 427 282,54 zł brutto.
Przewidywany termin rozpoczęcia robót budowalnych: pierwsza dekada listopada 2017 roku.
Przed rozpoczęciem robót budowlanych Gmina wspólnie z wyłonionym Wykonawcą, zorganizuje zebranie informacyjne dla zainteresowanych Mieszkańców, na którym poinformujemy szczegółowo o zakresie, zasadach i sposobie realizacji robót oraz przedstawimy harmonogram prac budowlanych.

_ _
Budowa sieci kanalizacji, sanitarnej w Gminie Wilkowice
źródło: www.wilkowice.plFacebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress