Studenci bielskiej uczelni dobrze radzą sobie na rynku pracy

Biuro Karier Akademii Techniczno-Humanistycznej realizuje program badań, na podstawie których monitoruje losy absolwentów Uczelni.

Ostatnie dane są bardzo zadowalające. Analiza losów absolwentów rocznika 2015, wszystkich wydziałów, wykazała, że ponad 80% badanych posiada status: pracujący, z czego 39 % podjęło pracę już podczas studiów. Liczną grupę stanowią absolwenci, którzy podjęli pracę w okresie od 1-3 miesięcy od uzyskania dyplomu.

Rezultat ankiety przeprowadzonej przez Zespół ds. karier zawodowych studentów i absolwentów Biura Karier potwierdza wyniki opublikowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie danych ZUS, o czym uczelnia informowała  na stronie głównej: https://www.ath.bielsko.pl/absolwenci-ath-latwoscia-znajduja-prace/

Ankieta Biura Karier bada również motywacje i czynniki, które zdecydowały o wyborze Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej i kierunku studiów. Okazuje się, że wśród argumentów decydujących o wyborze Uczelni przeważają: bliskość miejsca zamieszkania, uzyskanie kwalifikacji zawodowych oraz ciekawa oferta edukacyjna. O wyborze kierunku przesądza najczęściej zainteresowanie wybranym kierunkiem oraz większe szanse na znalezienie pracy po wybranym kierunku.

Celem wdrożenia monitorowania losów absolwentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej jest poprawa jakości kształcenia oraz dostosowanie programów studiów do potrzeb rynku pracy.

Badanie zostało zrealizowane w okresie od lipca do września 2016 roku, przy użyciu ankiety elektronicznejFacebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress