monografii

Skoczów. Szkice do monografii

Publikacja „Skoczów. Szkice do monografii”, wydana w ramach projektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_010/0000351 pn. „Skoczów-Hrádek. Promocja dziedzictwa kulturowego wspólnego pogranicza” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšinské Slezsko i budżetu państwa, ujrzała światło dzienne! Okazją do wydania książki był tegoroczny jubileusz 750-lecia miasta.

Autorką publikacji jest Halina Szotek – pedagog, historyk i publicystka. Jak sama mówi, opracowanie jedynie ukazuje rąbek historii, kolei losu, które spotykały gród nad Wisłą. Pisze o początkach Skoczowa, skąd pochodzi sama nazwa, rodzajach pieczęci, bitwach, pożarach, rzemiośle, handlu, tradycjach, dawnych budynkach, szkolnictwie, muzyce, znanych artystach, ale także sporcie, turystyce i wielu innych sferach życia skoczowian. Ostatnie rozdziały w języku czeskim są streszczeniem publikacji dla czeskich partnerów projektu.

Monografia to przekrój od najdawniejszych czasów do współczesności, ubarwiony starymi i aktualnymi fotografiami, dokumentami, zawarty na niespełna 400 stronach. Autorka nieodpłatnie opracowała treści, a okładkę bezpłatnie zaprojektowała grafik Dorota Noszka. Dzięki uprzejmości osób prywatnych, Towarzystwa Miłośników Skoczowa, Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie – Oddział im. G. Morcinka w Skoczowie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Skoczowie, Książnicy Cieszyńskiej, Archiwum Państwowego w Cieszynie, Katowickiego Oddziału IPN, które bezpłatnie udostępniły ze swoich zbiorów zdjęcia i dokumentację, książka znacznie zyskała na wartości.

Spotkanie promocyjne dla władz miasta, mediów oraz instytucji zarządzającej projektem odbyło się w piątek 29 września. W uroczystości wzięli też udział przedstawiciele partnerskiej gminy Gródek w Republice Czeskiej.

– „Skoczów. Szkice do monografii” to wyjątkowa książka o Skoczowie. Pani Halina Szotek najlepiej orientuje się w meandrach historii tego miasta i tej gminy. W związku z tym jest jedyną osobą – historykiem, znawcą, mieszkanką rdzenną tego miasta – którą mogłem poprosić o napisanie takiego wiekopomnego dzieła. Jest to pierwsze tego typu opracowanie w Skoczowie. Oczywiście „Szkice do monografii” to pewien skrót, którego – jak znam Panią Szotek i wiem o jej księgozbiorach – każdy z rozdziałów mogłaby wielokrotnie rozbudowywać. Mam nadzieję, o czym wspominam w słowie wstępnym tej książki, że będziemy mogli ten „skrót” stale rozwijać, ponieważ Skoczów ma bardzo ciekawe dzieje, jest pięknym miastem i zasługuje na to, by te historie opisywać. Poza tym myślę, że dzięki tej lekturze dowiecie się Państwo wielu dodatkowych rzeczy o gminie – powiedział podczas spotkania burmistrz Mirosław Sitko.

Dystrybucja egzemplarzy bezpłatnej książki rozpocznie się 16 października br. w skoczowskim ARTadresie (Rynek 18).

Wersję elektroniczną zamieściliśmy na stronie www.skoczow.pl w zakładce DLA MIESZKAŃCÓW -> SKOCZOW.SZKICE DO MONOGRAFII lub TUTAJ

Fotoreportaż ze spotkania promocyjnego mogą państwo zobaczyć TUTAJ

monografii

Źródło: www.skoczow.plFacebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress