Miejski Zarząd Dróg podsumował inwestycje

W piątek, 2 grudnia br. odbył się oficjalny przegląd oraz podsumowanie inwestycji realizowanych w ostatnich miesiącach przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej.  Wśród nich znalazły się przebudowy ulic: Jana III Sobieskiego, księdza Stanisława Stojałowskiego, Joachima Lelewela, Juliusza Osterwy, Cmentarnej oraz budowa kładki nad rzeką Białą.

„Przebudowa drogi gminnej ul. Sobieskiego w Bielsku-Białej wraz z przebudową sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej w ul. Sobieskiego na odcinku do ul. Św. Trójcy do Placu Zwycięstwa będącą własnością Spółki AQUA S.A”.
Zakres przebudowy obejmował:
– remont nawierzchni jezdni i chodników ulicy Listopadowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Jana III Sobieskiego do skrzyżowania z ulicą Andrzeja Frycza Modrzewskiego;
– fragment ulicy Jana III Sobieskiego na odcinku od rejonu skrzyżowania z ulicą ks. Piotra Skargi (budynek ul. Jana Sobieskiego 47) do skrzyżowania z ulicą św. Trójcy;
– fragment ulicy Jana III Sobieskiego od rejonu pl. Zwycięstwa do skrzyżowania z ulicą ks. Piotra Skargi wraz z obszarem skrzyżowania (do budynku ul. Jana III Sobieskiego 47);
– przebudowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji w ul. Jana III Sobieskiego (na odcinku od ul. św. Trójcy do pl. Zwycięstwa);
– w ramach zadania powstała jezdnia o szerokości 6 m oraz chodnik z kostki betonowej;
– wykonano zjazdy;
– zostały ułożone płyty integracyjne w rejonie przejść dla pieszych na długości obniżonego krawężnika;
– ułożono krawężniki kamienne na całej długości przebudowywanej ul. Jana Sobieskiego;
– wykonano opaski z dwóch rzędów z kostki kamiennej wzdłuż istniejącej zabudowy oraz krawężników.

„Przebudowa ul. Cmentarnej w Bielsku-Białej”
Zadanie obejmowało swoim zakresem:
– wykonanie jezdni o szerokości 5,25 (w tym ściek o szerokości 0,4 m) z obustronną opaską o szerokości dostosowanej do istniejącego zagospodarowania terenu oraz do istniejącego muru ogrodzeniowego;
– odtworzenie przyległych zjazdów – wjazd na teren cmentarza został wykonany z kostki granitowej, w celu podkreślenia zabytkowego charakteru cmentarza;
– odwodnienie powierzchniowe jezdni – zapewnione dzięki zastosowaniu odpowiednich pochyleń podłużnych i poprzecznych nawierzchni, woda opadowa i roztopowa z jezdni odprowadzona będzie grawitacyjnie do ścieku, a następnie do wpustów deszczowych i dalej poprzez kanalizację deszczową do kolektorów głównej kanalizacji w ul. Żywieckiej i ul. Akademii Umiejętności.

 „Remont ul. Joachima Lelewela w Bielsku-Białej”

Zadanie swoim  zakresem obejmowało:
– rozbiórkę istniejącej konstrukcji jezdni i chodników;
– wykonanie wpustów deszczowych;
– wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego;
– wykonanie nawierzchni pasów postoju z kostki betonowej;
– wykonanie nawierzchni opasek zewnętrznych z kostki betonowej;
– długość odcinka objętego rozbudową – ok. 450 m;
– szerokość jezdni – 4 m – wprowadzony ruch jednokierunkowy;
– szerokość pasów postoju – 2,3 m.

 

„Rozbudowa ulicy Juliusza Osterwy w Bielsku-Białej”
Zadanie swoim  zakresem obejmowało:
– rozbiórkę istniejącej konstrukcji jezdni i chodników;
– budowę i zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu;
– wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego;
– wykonanie nawierzchni zjazdów i miejsc postojowych;
– wykonanie nawierzchni opasek zewnętrznych z kostki betonowej;
– wykonanie nasadzeń drzew;
– długość odcinka objętego rozbudową – ok. 118 m;
– szerokość jezdni – 6 m;
– miejsca postojowe zlokalizowane równolegle do drogi.

 

 

„Budowa kładki dla pieszych na rzece Białej zlokalizowanej w rejonie ul. Michała Grażyńskiego w Bielsku-Białej”
Zadanie swoim  zakresem obejmowało:
– rozbiórkę istniejącej kładki;
– budowę jednoprzęsłowej kładki dla pieszych o konstrukcji nośnej w postaci dwóch stalowych dźwigarów łukowych;
– budowę oświetlenia kładki ( podstawowe + dekoracyjne );
– regulacje w korycie rzeki Białej;
– dostosowanie istniejących dojść do kładki od strony ul. Michała Grażyńskiego oraz ul. Komorowickiej;
– długość całkowita – 45,50 m;
– szerokość całkowita pomostu – 3,4 m;
– szerokość użytkowa pomostu – 3 m.
 

 

 

„Rozbudowa ul. Stojałowskiego w Bielsku-Białej wraz z przebudową mostu na potoku Niwka oraz mostu na rzece Biała
Zadanie swoim  zakresem obejmowało:
– rozbudowę ul. Ks. Stanisława Stojałowskiego na odcinku od budynku nr 27 („Dom Maklerski”) do mostu na rzece Biała;
– przebudowę mostu na potoku Niwka na odcinku ok. 280 m polegającą na wymianie elementów konstrukcyjnych ustroju nośnego, wzmocnieniu przyczółków, wykonaniu nowej izolacji mostu,  robót drogowych, nowych krawężników granitowych oraz nowej nawierzchni brukowanej na chodnikach;
– przebudowę mostu na rzece Biała, polegającą na naprawie i wzmocnieniu konstrukcji nośnej wraz z przyczółkami oraz wykonanie konstrukcji odciążającej  płytami przejściowymi, wykonanie nowej izolacji mostu oraz nowej nawierzchni bitumicznej, wykonanie nowych barier ochronnych i balustrad na moście oraz na murach oporowych przy moście;
– wykonanie nowej kanalizacji deszczowej o długości 302m wraz z dwoma separatorami;
– remont nawierzchni ul. Ks. Stanisława Stojałowskiego na odcinku od mostu na rzece Biała do ul. Cechowej.

 

 

Źródło: www.um.bielsko.plFacebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress