Forum rolnicze w Skoczowie

W sobotnie przedpołudnie 9.09.2017 r. w skoczowskim Teatrze Elektrycznym odbyło się XVI Forum Rolnicze Ziemi Cieszyńskiej. Wśród zaproszonych gości znaleźli się burmistrzowie, wójtowie, rolnicy oraz działacze organizacji i instytucji związanych z rolnictwem.

Uroczystego otwarcia dokonali Ludwik Kuboszek – Przewodniczący Rady Powiatu Cieszyńskiego oraz Burmistrz Miasta Skoczowa Mirosław Sitko, który przywitał zebranych słowami Skoczów to takie połączenie miasta przemysłowego, dość mocno uprzemysłowionego jeszcze w latach międzywojennych, potem powojennych. W swoim czasie było to najbardziej uprzemysłowione miasto na Śląsku. Ilość miejsc pracy w zakładach przemysłowych była najwyższa w stosunku do liczby mieszkańców. Oprócz tego jesteśmy otoczeni wianuszkiem sołectw, jest ich 10 i są to rolnicy. Z ich pracy żyjemy, owoc tej pracy możemy kupić w sklepach, z ich pracy jemy chleb.

Prowadzącą była Danuta Kożusznik, radna Sejmiku Śląskiego, a zarazem Prezes Zarządu Rejonowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej.

Głównym prelegentem był natomiast poseł na Sejm RP, Wiceprzewodniczący Rolnictwa i Rozwoju Wsi, członek Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa Jan Krzysztof Ardanowski, temat prelekcji Rolnictwo i obszary wiejskie w Polsce – szanse i zagrożenia rozwoju. W jego obszernym, kilkugodzinnym wystąpieniu poruszone zostały tematy problemów obszarów wiejskich, ubezpieczeń i odszkodowań za nawałnice i inne żywioły, kwestie wpływu zaludnienia i polityki świata na stan rolnictwa w Polsce.

Polityk apelował o udział rolników w organizacjach społecznych, działalności społecznej i samorządowej. Tracimy ludzi kompetentnych i wiarygodnych – ubolewał nad sytuacją poseł Ardanowski, społeczności wiejskie nie chcą się solidaryzować. Obserwuje się wypieranie rolników z funkcji społecznych, tym bardziej zachęcam do aktywacji.

Podniesiono również inne tematy, tj. biopaliwa, polityka planistyczna, kształcenie zawodowe jako wynik realnych potrzeb rynkowych, problemy kółek rolniczych, wyżywienie ludności świata. Poruszono kwestie opłacalności i zaniku rolnictwa w naszym powiecie.

Prócz prelekcji i wystąpień odbyła się również dyskusja, w której ze skoczowskiej gminy udział wzięli zastępca burmistrza Andrzej Bubnicki oraz sołtys Ochab Maciej Bieniek.

Prócz tego zaprezentowano program dla mieszkańców wsi Rabat Rolniczy i odczytano list wiceministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisława Szweda, pod którego patronatem odbyło się forum.

W konferencji uczestniczyli również Starosta Powiatu Cieszyńskiego Janusz Król, radny powiatu, a zarazem członek zarządu Janusz Dziedzic i radna powiatu, sekretarz gminy Skoczów Beata Macura.

Poczęstunek dla uczestników przygotowali uczniowie z Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych w Międzyświeciu.

Na zakończenie burmistrz Mirosław Sitko serdecznie podziękował uczestnikom i prowadzącym za udział, ale wyraził także ubolewanie nad małą frekwencją w wydarzeniu, dodał Dowiedziałem się wielu istotnych i cennych informacji na temat rolnictwa, zagrożeń polskiej wsi i gospodarki kraju. Szkoda, że nas tu tak mało. Liczę, że zdobyta wiedza zostanie wykorzystana przez zebranych jako szansa na rozwój, jako kierunek działań w naszych gospodarstwach, gminach i regionie.

Źródło: www.skoczow.plFacebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress